Beställ ditt prov här

James Hardie Europe GmbH

Företaget och dess varumärken 
James Hardie Europe GmbH är ett dotterbolag till det globalt verkande James Hardie Industries plc (JHI plc), vilket grundades i Australien 1888. Idag är James Hardie Industries plc en internationell marknadsledare för byggmaterial av fibercement med mycket starka marknadspositioner i USA, Australien, Nya Zeeland och Filippinerna.
 
James Hardie Europe GmbH skapades genom ett övertagande av det förra Fermacell GmbH år 2018. Utöver Hardie® Plank och Hardie® Panel fasadbeklädnad i fibercement, inkluderar produktportföljen även fermacell® Fibergipsskivor och fermacell® väggsystem med stål- och träkonstruktioner av hög kvalitet. James Hardie Europe GmbH kan därför erbjuda kompletta väggsystem. Portföljen avrundas med fibercementskivan Powerpanel® H2O med förstärkning i glasfiber för byggområden med fuktighet eller mekanisk påverkan. Varumärket Aestuver® står för lösningar inom strukturellt brandskydd samt brandskyddslösningar i områdena elinstallationer och underjordiska trafiksystem.
 
Syften
James Hardie Industries plc är en av världens ledande tillverkare av konstruktionsmaterial. Tillsammans med sitt europeiska dotterbolag James Hardie Europe GmbH har gruppen för avsikt att expandera sin europeiska affärsverksamhet med högpresterande fasader och byggskivor för inomhus bruk, samt att växa ordentligt på den europeiska marknaden med varumärkena James Hardie®, fermacell® och Aestuver®. Ett brett produktsortiment ger de bästa förutsättningarna för detta. Marknaden kräver moderna byggmaterial, som kan produceras på ett effektivt sätt inom en kort tidsram, utan onödigt långa torkningstider, genom användning av lätthanterliga material och tidsbesparande bearbetningsteknik. Med varumärkena James Hardie®, fermacell® och Aestuver® har James Hardie Europe de rätta produkterna och systemen för att bemöta marknadens krav.
 
Filosofi
James Hardie är ett företag som inte nöjer sig med att stå stilla. Inspirerade av ny och förbättrad teknik, samt motiverade av vår entusiasm för förnyelse, expanderar och optimerar vi ständigt våra tjänster för att utveckla och erbjuda ännu bättre produkter. Därför investerar vi mycket i forskning och utveckling med speciellt fokus på produktkvalitet och produkteffektivitet, för att utveckla hållbara produkter som kräver minimalt underhåll. Arkitekter, byggföretag och husägare kommer att hitta trendsättande lösningar för att förverkliga sina individuella visioner.
 

Historia

James Hardie
Företaget grundades för mer än 100 år sedan: 1888 reste den unge James Hardie från Skottland till Melbourne i Australien och grundade ett företag för import av olja och garvningsprodukter. Med en stark känsla för den australiska marknadens behov specialiserade han sig senare på byggindustrin. Tillsammans med sin partner, Andrew Reid, som också hade emigrerat från Skottland, startade han sin byggmaterialsverksamhet, som sköttes av familjen Reid fram till 1995 efter att James Hardie dragit sig tillbaka. Företaget börsnoterades på den Australiska Börsen 1951 och under påföljande år expanderade det sin portfölj till att inkludera många nya bygg- och industriprodukter.
 
Sedan den första Hardie® fibercementprodukten lanserades i Australien och USA i mitten på 1980-talet har denna globala aktör fortsatt att utveckla sina innovativa produkter med egna forsknings- och produktutvecklingsgrupper. Som resultat av årtionden av forskningsarbete finns fasadbeklädnaderna Hardie® Plank och Hardie® Panel nu tillgängliga på marknaden - cirka 6 miljoner hushåll senare - som ett byggmaterial som är tunt, men särskilt stabilt och stöttåligt –  och det varken krymper, sväller eller spricker även om det används i många år under de mest extrema klimatförhållanden. Tack vare den know-how vad beträffar teknik och tillverkning som byggts upp i Australien, är företaget nu en ledande global tillverkare av high-tech byggmaterial med ett brett sortiment av både inre och yttre väggbeklädnadsapplikationer.
 
fermacell®
fermacell® Fibergipsskivor är det idealiska komplementet till James Hardies produktportfölj. Den första Fibergipsskivan i Tyskland - rullade ut från produktionslinjen i fermacell®-anläggningen i Münchehof i närheten av Goslar i början av 1970-talet. Detta lade grunden till fermacell®-varumärkets succé. Denna stabila slutbeklädnadsskiva av hög kvalitet har fundamentalt ändrat hela torrväggsbyggnadsindustrin och följaktligen gjort varumärket fermacell® stort och starkt. Idag står fermacell® Fibergipsskivor och de vatten- och väderbeständiga Powerpanel® H2O-skivorna för snabba och ekonomiska expansionskoncept på alla områden när det gäller interiörkonstruktion. Banbrytande innovation har gjort fermacell® till ett av de mest kända byggmaterialsvarumärkena i branschen, samt marknadsledande i Europa för Fibergips- och cementbundna skivor.
 
Aestuver®
Från grundandet av f.d. Aestuver®-Bauplatten GmbH år 1989 har varumärket Aestuver® utvecklats till ett av de ledande varumärkena i Tyskland vad beträffar glasfiberlättviktsbetong. Idag står Aestuver® brandskyddsskivor för brandskyddslösningar av hög kvalitet vad beträffar elektriska installationer och underjordiska trafiksystem. Ett brett produktsortiment för brandskyddsbeklädnad återfinns under detta varumärke.
 

Byggmaterial/produkter

Vad är fibercement?
Fibercement är ett mångsidigt byggmaterial, som utvecklats av James Hardie i början på 1980-talet. Det tillverkas på hållbart sätt och med låg energiförbrukning av Portlandcement, sand och cellulosafiber.
 
Tack vare dess speciella materialegenskaper passar fibercement idealiskt som material för fasadbeklädnad utomhus. Den speciella Hardie® fibercementformeln skyddar mot eld, fukt, mögel, ger hög stabilitet och motstånd mot väder och vind. Till skillnad från trä eller vissa vinyltyper varken krymper eller sväller de. Även efter många års användning under de mest extrema klimatförhållanden och miljöpåverkningar, spricker de inte och är kräver endast minimalt underhåll.
 
Hardie® Plank och Hardie® Panel fasadbeklädnader har följaktligen en särskilt lång livslängd. De har även en garanti på 15 år. Tack vare de robusta materialegenskaperna är de tunnare och lättare än alternativa byggmaterial, men samtidigt betydligt starkare. Detta gör att monteringen går snabbt och enkelt. På byggplatsen går det sönder mindre material under hantering. Byggprojekten kan slutföras snabbare och med mindre komplikationer.
 
Dessutom finns en stor design-frihet med attraktiva färger, som förblir lika vackra som den första dagen, även efter många år. Härutöver uppfyller Hardie® Plank och Hardie® Panel fasadbeklädnader kraven på byggmaterial av klass A2-s1 enligt EN 13501-1 och är följaktligen obrännbara enligt internationell klassificering.
 
Fördelar med Hardie® fibercement?
 • Hög stabilitet
 • Stötsäkert
 • Brandsäkert
 • Vattenbeständigt
 • Krymper inte, spricker inte samt böjs inte
 • Lång livslängd
 • Låg vikt
 • Enkel montering
 • Hög design-frihet
 • Lätt att rengöra
 • Hållbart
 
Forsknings- och utvecklingsarbeten under många årtionden
De speciella produktegenskaperna i Hardie® fibercement är resultatet av James Hardies forsknings- och produktutvecklingsgruppers årtionden av arbete. 
 1. Första generationen fibercement: ​Fasadcement uppfanns på 1970-talet av James Hardie. Efter formelns perfektionering kom, på 1980-talet, den första fasadcementprodukten James Hardie ut på marknaden i Australien och USA
 2. Andra generationen fibercement: I strävan att förbättra livslängden utvecklades en grundprodukt för fasadbeklädnaderna Hardie® Plank och Hardie® Panel som säkerställde att färgen fäster och täcker ordentligt.
 3. Tredje generationen fibercement: Som nästa steg förbättrades vattenbeständigheten. Ett ändrat recept garanterar att vattnet endast kan tränga in i minimala mängder.
 4. Fjärde generationen fibercement: När väl en lösning hittats för vattenbeständighet och färgvidhäftning, utvecklade forskarna en bättre teknik för vidhäftning. Resultatet är en fasadbeklädnad som kräver lite underhåll, som inte spricker och vars färg inte bleknar eller flagar.
 5. Femte generationen fibercement: För att uppnå en mer enhetlig och likformig färgupptagning utvecklade James Hardie, med sin ColourPlus-teknik, en ny beläggnings- och upptagningsmetod som sörjde för färgens långa livslängd och hållbarhet.
 6. Sjätte generationen fibercement: Produkterna är mycket tunnare och kan nu installeras lättare och snabbare tack vare deras minskade vikt.
 7. Sjunde generationen fibercement: Tekniken HardieZone™, genom en kombination av olika klimatvariabler, garanterar att den yttre beklädnadens långvariga prestanda kan utnyttjas i olika klimatområden i världen. 
 
ColourPlus -Teknik
ColorPlus™ tekniken är en särskild ytbehandling där färgen appliceras och bränns i fabriken i flera lager. Med denna nya teknik blev färgen tillräckligt flexibel för att anpassa sig till skivans konturer utan att förlora vidhäftningen. Detta medförde att flera jämna lager färg kunde appliceras i en kontrollerad miljö. Detta gjorde färgappliceringen särskilt motståndskraftig och bättre skyddad mot den blekning som skulle kunna uppstå genom stark UV-strålning. Samtidigt lade det grunden till färgbeläggningens långa livslängd och varaktighet, vilken nu kan motstå de allra värsta väderförhållanden. Tilltalande sidoeffekter: Den nya tekniken minskar underhållet på ett hållbart sätt: Om fasaden är smutsig, behöver du inte måla om den. Vid behov räcker det att tvätta med vatten och ett milt rengöringsmedel utan lösningsmedel.
 
Den exklusiva lackeringen är tillgänglig i 21 färger. Tack vare ColorPlus™ tekniken kan de bättre stå emot solens skadliga UV-strålar. De är upp till 30% mer motståndskraftiga än andra fasadbeklädnader och målningar, som appliceras på plats.
 
HardieZone™ -Teknik
HardieZone™ tekniken är en klimatspecifik fibercementteknik. Proceduren grundar sig på en kombination av individuella klimatvariabler, med vilka den yttre beklädnadens långvariga prestanda kan utnyttjas i de olika klimatområdena i världen. Till exempel är panelerna för den europeiska marknaden utrustade med HZ5TM teknik, som särskilt anpassats efter det europeiska klimatet med sina cykler av tö och frost, extremt säsongsbetonade temperaturväxlingar och växlingar mellan regn och sol under sommaren. Dessutom är den utomordentligt motståndskraftig mot alg- och svampangrepp.
 
Vad är fermacell® Fibergipsskivor?
fermacell® Fibergipsskivor består av gips och återvunna cellulosafibrer. Dessa två naturliga råmaterial blandas och, efter tillsättning av vatten utan andra bindemedel, pressas massan under högt tryck till stabila skivor. Sedan torkas och impregneras de med ett vattenavvisande medel, och skärs slutligen i önskade storlekar.
 
Beroende på deras materialkomposition är fermacell® Fibergipsskivor i konstruktioner, både brand- och fuktskydd. De lämpar sig lika bra för vägg-, tak- och golvkonstruktioner . Beroende på deras specifika materialegenskaper kan fermacell® Fibergipsskivor användas som bärande och förstärkande skivbeklädnad för väggar, som brandskyddsbeklädnad för träkonstruktioner och som förstärkande komponenter för inner- och yttertakskonstruktioner. Test har även bekräftat fermacell® Fibergipsskivor utomordentliga ljudisolerande egenskaper. De är också certifierade enligt ETA-03/0050 som obrännbara, klass A2-s1 d0 enligt EN 13501-1.
 
fermacell® Fibergipsskivor uppfyller redan de flesta kraven vad beträffar skivbeklädnad i ett lager, medan konventionella gipsskivor endast uppfyller dessa krav  med två lager. En enda skivtyp för alla användningsområden ökar säkerheten vid montering av fermacell® Fibergipsskivor och garanterar tillförlitlighet och hög kvalitet. Alla krav kan uppfyllas med endast några få konstruktioner. Den stora stabiliteten och den bärande kapaciteten hos fermacell® Fibergipsskivor garanterar en snabb och ekonomisk bearbetning.
 
Vad är brandskyddspanelerna Aestuver®?
Brandskyddsskivorna Aestuver® är cementbundna, glasfiberförstärkta lättviktsbetongskivor för brandskydd av hög kvalitet. De produceras genom en s.k. fibersprayprocess. Denna speciella produktionsteknik garanterar en kompakt och jämnt fördelad fiberstruktur och följaktligen stor stabilitet. Kombinationen av ihåliga sfärer i mikroglas och långa glasfiber i matrisstrukturen till Aestuver® skivorna garanterar hög sammanpressning och böjhållfasthet såväl som nötningsmotstånd och är väder-, vatten- och frostbeständighet. Brandskyddsskivorna Aestuver® är därför särskilt lämpade för användning i konstruktioner med höga miljökrav (klimat) och skivsammansättningen, utan brandfarliga komponenter, förhindrar utsläpp av toxiska eller siktreducerande gaser i fall av eldsvåda. En jämn materialyta med homogena kanter möjliggör en bra bindning för lim och beläggningar.

Aestuver® brandskyddsskivor kan appliceras universellt. Beroende på konstruktionen kan komponenternas brandbeständighetsklassificering utföras från 15 minuter upp till 360 minuter. Den breda portföljen med lösningar erbjuder bl.a.:
 • Brandskyddsbeklädnad för bärande strukturer, vägg- och takkonstruktioner
 • Brandskyddsskivor för ventilation och rökutsugningskanaler
 • Brandskyddande kabelkanalsystem
 • Lösningar för säker design av flykt- och räddningsvägar
 • System för brandskyddande skott och ledningar
 • Lösningar för specialkonstruktioner
 • Skydd för betongstrukturer i underjordiska trafikanläggningar mot ökad temperaturstress i existerande byggnader och nya konstruktionsprojekt
 
Alla produkter, komponenter och system har motsvarande nationella och internationella certifikat om användbarhet och godkännande.
 
×