Beställ ditt prov här

Trä eller fibercement: vad är bäst för dig? 

Fasaden är en viktigt del av ditt hem, det är det yttersta skyddet mot väder och vind. Det är därför viktigt att läsa på om olika typer av fasader och välja fasadmaterial utifrån dina krav och vad som är rätt för dig.
 

Det vanligaste fasadmaterialet i Sverige är en målad träfasad, framförallt när det gäller enfamiljshus. Men det finns andra material på marknaden.
 

Den här sidan är ägnad åt att ge dig mer information om styrkor, nackdelar och egenskaper hos trä och fibercement för att lättare kunna fatta ett välgrundat beslut om vilken typ av fasad är bäst för dig. 

 

För båda fasadmaterialen finns det många alternativ, såsom struktur, färg, storlek, ytbehandlingar, monteringsmetoder etc. Nedan försöker vi vägleda dig genom dessa val, samt att vara så opartiska som vi kan vara. Efter samråd med husägare, arkitekter och byggare tror vi att det i slutändan kommer ner till följande faktorer vid val av fasadmaterial: 

 • Underhåll och tålighet
 • Enkel montering
 • Kostnad
 • Säkerhet (särskilt brandskydd)
 • Hållbarhet
 • Utseende

Underhåll och tålighet: hur länge kan jag förvänta mig att min ytterpanel håller? 

Med korrekt underhåll kan en träfasad hålla i många år. I synnerhet de mer slitstarka träslagen. Med en träfasad är det viktigt att minimera exponering för fukt då detta kan orsaka röta och skada fasaden och underkonstruktionen. Det betyder att du måste göra en ytbehandling med antingen färg eller på annat sätt försegla träfasaden för att skydda mot elementen. Målat trä måste målas om med jämna mellanrum, ungefär var sjunde år. Det är viktigt att underhålla träfasaden eftersom fukt kan orsaka att färgen spricker, vilket kan leda till att ytterpanelen förstörs och därmed skyddet för ditt hus.

Fibercement är ett nästintill underhållsfritt fasadmaterial. Det kräver endast tvätt med tvål och vatten vid behov. Våra fasadprodukter kommer förmålade i med färg med ColourPlus™-teknik som ger ett extra skydd för din fasad. Eftersom fibercement är ett oorganiskt material så rör sig inte fasadbrädorna och därmed spricker inte färgen. Vi ger även en 15 års garanti på våra fibercementprodukter.


Fibercement är ett mycket tåligt och slitstarkt fasadmaterial. Det är ogenomtränglig för möss, termiter och andra skadedjur. Det motstår också röta, sprickbildning och det slår sig inte; och tål alla väderförhållanden inklusive regn, snö, hagel och sol. Perfekt för väderskillnaderna under de svenska årstiderna.


Kostnad: vilket fasadmaterial är billigast? 

Jämfört med en färgmålad träfasad av god kvalitet är våra fasadprodukter lite dyrare att köpa. Men om du beräknar hela fasadens livslängd inklusive underhållsarbete, såsom ommålning, utbyte av skadade brädor etc. så är en fibercement fasad billigare i längden då den är mer tålig och slitstark och kräver mycket mindre underhållsarbete än en träfasad.

Brandsäkerhet: vilket fasadmaterial ger bäst brandskydd?

Att säkerställa ett bra brandskydd är viktigt när det kommer till att välja fasadmaterial.
 

En obehandlad träfasad har en av de lägsta brandklasserna, vilket innebär att det är brännbart material som även kan bidra till att sprida elden vidare. Det finns diverse ytbehandlingar för att göra trä mindre brännbart, men de har ingen större effekt på antändningen hos en träbeklädnad, och träfasaden kommer alltid att klassas som ett brännbart material. Trä kan inte heller användas på alla typer av byggnader på grund av brandskyddskrav.


Fibercement är ett icke brännbart fasadmaterial, vilket innebär att det inte antänds när den utsätts för direkt flamma, och bidrar inte heller till att sprida elden vidare. Hardie® fibercementprodukter har brandklass A2, s1-d0, vilket är högsta möjliga för en färgad fasadprodukt. 


Du kan läsa mer om brandskydd på vår sida om brandsäkerhet.

Montering: vilken är snabbast och enklast? 

Hus byggs vanligtvis med ett regelverk i antingen trä eller stål eller en underkonstruktion i betong. Vanligtvis med ytterpanelen mekaniskt fäst med spik eller skruv i underkonstruktionen. Ytterpanelen hjälper till att skydda ditt hem, genom att t ex skydda mot regn och se till att fasaden ventileras och torkas ut. 

Montering av fibercement eller trä är liknande. De fästs på samma sätt så det finns ingen riktig vinnare här när det gäller snabbast infästning. Arbetskostnaderna är också ungefär desamma per kvadratmeter. 

Monteringen av fasadbeklädnad kan dock göras enklare och mer effektiv med hjälp av specialverktyg; när det kommer till vår Hardie® Plank fasabräda kan du använda Gecko Gauge verktyget, vilket ger en enklare och snabbare montering. Detta verktyg är framförallt användbart vid enmasmontering. 


Hållbarhet: vilket fasadmaterial är mest hållbart? 

Det är viktigt att se en produkts hela livscykel för att bedöma en produkts miljöpåverkan. Därför är det svårt att jämföra trä och fibercement i allmänhet, då detta skiljer sig beroende på vad för typ av trä det är, transporter, vart produkten är producerad, hur den är producerad osv. Därför är det viktigt att som kund läsa på om den specifika produktens miljöpåverkan. Denna information bör finnas på leverantörens hemsida. 

När det gäller träprodukter i allmänhet så används främst svenskt- eller nordisktträ som fasadmaterial, vilket innebär kortare transporter, både till fabrik och kund, vilket är en positiv aspekt. Men det kan även finnas miljömässiga problem med modern skogshantering som bidrar till hyggen och förstörd terräng när skogsmaskiner kör genom skogen. Detta kan även innebär att livsmiljöer förstörs för djur och växter. Trä måste också behandlas innan de används som fasadmaterial, såsom impregnering och färg, för att behålla sin funktion och inte börja ruttna. I framställningsprocessen av dessa ytbehandlingar förekommer mycket kemikalier som åter hamnar i marken. 

 

Fibercementprodukter är producerade av cement, cellulosafiber, sand och vatten, vilket alla är råvaror med låg toxicitet. Beroende på leverantör ser produktionen olika ut. James Hardies fabriker är ISO 14001-certifierade och använder råvaror som hämtas och utvinns lokalt, nära våra fabriker. Våra fibercementprodukter är lätta jämfört med många andra fasadmaterial, vilket innebär att vi kan transportera större mängd brädor i samma vikt. 

Fibercementprodukter är även mycket slitstarka och tåliga, vilket innebär att de har en lång livslängd. Detta är en mycket viktig aspekt när det kommer till miljöpåverkan. Till skillnad mot trä, där vi idag ofta använder oss av virke som är snabbväxt och därmed inte av lika bra kvalitet och inte har lika lång livslängd. 

 

Underhållsarbete är också en faktor här. Desto mindre underhåll, i form av målning, utbyte av brädor osv. desto bättre. Om en fasad inte behöver målas om så behövs inte heller färg framställas, och du skonar miljön från färgrester, penslar, bunkar och så vidare. 


Du kan läsa mer om hållbarheten av James Hardie fibercement produkter här

Utseende: vilket fasadmaterial ser bäst ut? 

En träfasad kan målas med olika typer av färg eller lämnas omålade för ett naturligt utseende och finns i flera olika stilar som alla ger olika effekter och egenskaper. Detta möjliggör både traditionell och modern design. Du kan uppnå ett modernt utseende, med osynligspik eller ett mer traditionellt utseende med liggande panel. Det finns många möjligheter här. 

 

Med en unik kombination av cellulosafiber och cement kommer fibercementbeklädnad i långa brädor, precis som träpanel. Fibercementmaterial finns i ett brett utbud av färger och har stor designflexibilitet, precis som trä, kan den monteras på olika sätt för att uppnå önskad stil.

James Hardie erbjuder 6 färger i Sverige och med en ytstruktur som liknar målat trä. Självklart ser det inte exakt ut som en träfasad då det är ett annat material, så om du tittar noggrant kan du se skillnad.


Vilket material är bäst för dig? 

När det kommer till att välja ytterpanel utifrån utseende så beror det på vilket utseende du är ute efter och vilken design du vill uppnå. Är du ute efter naturligt omålat trä så är inte fibercement ett substitut. Dock bör du ta hänsyn till hur din fasad kommer att åldras och hur mycket underhållsarbete du är beredd att lägga ner. Fibercement är också billigare i längden jämfört med en träfasad, då fibercement kräver mycket mindre underhållsarbete. 


Om du å andra sidan vill ha en träfasad med ett traditionellt utseende eller en mer modern design men vill slippa underhållsarbete kan en fasad i fibercement vara lösningen för dig. 

 

Om brandskydd är en viktig aspekt för dig, så är fibercement den klara vinnaren här, då det är ett obrännbart material. 

När det kommer till hållbarhet så är det svårt att säga vilket material som är bäst, då det beror på leverantören och produktionen av just den produkten. Men generellt så har fibercement en längre livslängd och kräver mindre underhåll vilket båda är viktiga aspekter av en produkts miljöpåverkan. 

När det kommer till att välja fasadmaterial är det i slutändan upp till dig, vad du vill ha ut av din fasad, vilket utseende du är ute efter och vilka faktorer som väger tyngst i beslutsfattandet. Båda dessa alternativ är bra beroende på vad som är viktigt för just dig. 

Varför fibercement?

Våra fibercementprodukter är mycket slitstarka och kräver endast minimalt underhåll. Hardie® fibercementprodukter är lätta men samtidigt mycket starka och enkla att montera jämfört med andra fasadmaterial. Detta säkerställer att ditt bygge går snabbare och utan komplikationer och dyra extra lösningar.

 • Beständigt utseende
 • Krymper inte, spricker inte eller slår sig inte
 • Lätta produkter för enkel montering
 • Hållbara produkter 
 • Minimalt underhåll 
×